top of page

Wat vindt het CBS van de klimaatdoelen?

Woensdag 13 maart presenteerde het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de berekening van het klimaatplannen van het kabinet.


In totaal wil het kabinet 48,7 megaton CO2 minder uitstoten dan in 1990. Dat is een totale CO2 reductie van 49% ten opzichte van 1990 te behalen in 2030. Met de huidige klimaatplannen komen we op een besparing van tussen de 31 en 52 megaton. De kans dat de klimaatdoelen niet gehaald worden is dus groot.


Zijn alle maatregelen meegeteld?

Een aantal maatregelen zijn niet meegenomen in de berekening van het CPB omdat er volgens het bureau een aantal van deze maatregelen niet afdwingbaar zijn door de overheid of niet voldoende zijn doorberekend. Een voorbeeld hiervan is de bonus/ malusregeling waarbij bedrijven een boete moeten betalen als ze teveel CO2 uitstoot hebben.Uitdagingen voor diverse sectoren

Er zijn een aantal sectoren waarbij het vooral moeilijk wordt om de doelen te halen. De maatregelen zijn uitgewerkt aan vijf klimaattafels. De klimaattafels zijn onderverdeeld per sector. De sectoren zijn: Energie, Industrie, Mobiliteit, Woningen en Landbouw. De industrie (na de energiesector de grootste) moet een besparing behalen van 14,3 megaton. Dat lukt naar alle waarschijnlijkheid niet. De huidige berekening komt uit op een besparing van tussen de 6.0 en 13,9 megaton. Dat is onvoldoende. Op dat vlak ligt er nog een grote uitdaging voor het kabinet om passende maatregelen te nemen.


Hieronder een overzicht van de besparing per sector:


Energie: 18,3 tot 21 megaton (beoogd 20,2)

Industrie: 6,0 tot 13,9 megaton (beoogd 14,3)

Mobiliteit 8,0 megaton (beoogd 7,3)

Landbouw: 4,6 megaton (beoogd 3,5)

Gebouwde omgeving: 3,7 megaton (beoogd 3,4)Conclusie van alle berekeningen?

Er is duidelijk werk aan winkel. Hoe gaan we de besparingen behalen, wie betaalt het en in welk tempo behalen we de doelen, zijn hierbij logische vragen.

De tijd van praten is echt voorbij. Klimaatverandering is een serieuze zaak die vergaande gevolgen heeft als het niet tijdig aangepakt wordt. Aan dit kabinet de uitdaging om er mee aan de slag te gaan.


Benieuwd wat dit betekent voor jouw organisatie?

Wil je weten wat voor impact de klimaatmaatregelen gaan hebben op jouw organisatie, neem dan contact met ons op.


コメント


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page