top of page

Is de klimaatproblematiek ook een verdelingsvraagstuk?

In een interessant artikel op de website van het Belgische Knack wordt de situatie van de klimaatproblematiek bekeken vanuit het oogpunt van de mensen die hier het meest onder gaan leiden.

Er wordt niet zozeer gekeken naar de gevolgen van het veranderende klimaat, maar vanuit het kostenperspectief. Wie heeft er het meeste last van stijgende kosten om klimaat verandering tegen te gaan. Zie als voorbeeld de protestbeweging in Frankrijk genaamd: 'de gele hesjes'.

Lees het artikel over de klimaatproblematiek.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page