top of page
Duurzaam, MVO, Duurzaamheid, advies

Wat levert het op?

 

Is duurzaam ondernemen rendabel? 

 

Als ondernemer investeer je in je bedrijf. Dit doe je met de verwachting dat het op termijn meer oplevert dan dat je erin gestoken hebt. Dit is bij duurzaam ondernemen niet anders. Om stappen te kunnen zetten op het vlak van duurzaam ondernemen zul je moeten investeren. Voor veel onderdelen van duurzaam ondernemen is goed uit te rekenen waar het omslagpunt ligt waarop de opbrengsten de kosten overtreffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonnepanelen of een investering in het wagenpark waardoor er zuiniger gereden kan worden. 

Voor andere onderdelen is de opbrengst minder exact te berekenen. Het levert echter zeker voordelen op. Als je ervoor zorgt dat de medewerkertevredenheid omhoog gaat, ontstaat er minder verloop. Als goed gemotiveerd personeel harder gaat werken, wat levert dat dan op? 

 

Onderaan de streep levert duurzaam ondernemen een bijdrage aan een betere wereld, een schoner milieu en meer kansen als ondernemer. 

bottom of page