top of page

Tijdperk van veranderingen of verandering van tijdperk?

Deze uitspraak deed Prof. Jan Rotmans (Erasmus Universiteit) enkele jaren geleden waarbij hij opmerkte dat veranderingen op dit moment op alle gebieden plaatsvinden Als nooit tevoren komt er een transitie op gang en met een snelheid die interessant is maar ook soms bedreigend kan voelen.
Wens naar verandering of juist niet?

We zien aan de ene kant een wens naar verandering bij burgers en consumenten. Enkele voorbeelden: in de politieke en democratische verhoudingen zien we een drang naar vernieuwing (voorbeeld de Brexit, Global Parliament of majors etc.). Overal zien we disruptieve innovaties ontstaan die steeds meer worden omarmd door grote groepen gebruikers, waardoor de traditionele instituties en bedrijven heftig op zoek zijn naar hun toegevoegde waarde. Daar waar in het verleden bijvoorbeeld banken als betrouwbare en noodzakelijke partners werden gezien zijn innovaties op het gebied van crowdfunding, blockchain en crypto-currency nieuwe ontwikkelingen die het betalingssysteem in de toekomst fors zullen veranderen.


Anderzijds zien we ook tendensen in de samenleving waarbij mensen duidelijk hunkeren naar het oude vertrouwde. Bijvoorbeeld 'Make America great again' of de gele hesjes. Maar ook mensen die (soms zeer terecht) bang zijn om hun baan te zien verdwijnen.


Ervaringen en gebruik in plaats van bezit

De tendens die inmiddels bestaat onder nieuwe generaties is dat niet bezit maar gebruik op het gewenste moment belangrijk is geworden. Status wordt steeds minder afgemeten aan bezit van goederen maar bezit van kennis, netwerken en ervaringen. Dit fenomeen wordt versterkt door een stabilisatie of vermindering van inkomens. Daarbij is het bewustzijn om zuiniger en duurzamer om te gaan met onze omgeving steeds vaker onderwerp van gesprek en bepaald steeds meer ons bewuster handelen.

Consumenten zullen steeds meer gebruik maken van innovatieve en duurzame oplossingen.
Veranderende organisatie die inspeelt op een veranderende samenleving

Organisaties zullen op allerlei gebieden moeten nadenken over hoe zij in de toekomst willen functioneren. Vragen over nieuwe producten, de wijze van fabricage of het gebruik van nieuwe materialen, de doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid en de toegevoegde waarde van het bedrijf voor haar omgeving. Opgeteld bij de veranderende arbeidsverhoudingen waar professionals om nieuwe invulling zullen vragen, slimme effectievere kantoorinrichtingen en het toepassen van nieuwe communicatiekanalen. Dit zijn allemaal vragen die interessant, uitdagend en stimulerend zijn maar telkens deel zullen moeten uitmaken van beleidsverkenning en ontwikkeling in jouw organisatie.


Future Proof

Daarom is het van belang om alle trends en ontwikkelingen te kennen, te beoordelen en waar gewenst te implementeren zodat je als bedrijf Future Proof en duurzaam bent.


Vind je het leuk om een maandelijkse tip te ontvangen in je mailbox over Future Proof, klik dan hier.


Wij houden van goede gesprekken. Wil je meer weten over Future Proof, neem dan contact met ons op.Σχόλια


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page