top of page

Tesla 'bouwt' grootste virtuele energiecentrale wereldwijd

Australie heeft te maken met enorme verschillen in vraag en aanbod van stroom gedurende de dag. Voornamelijk in de zomer wanneer veel huishoudens gebruik maken van air-conditioning.

Tesla werkt aan een enorme virtuele energiecentrale in Australië, om het Australische elektriciteitsnet te ondersteunen. De virtuele energiecentrale zal bestaan uit 50.000 Australische huishoudens, allen uitgerust met zonnepanelen en een Powerwall, Tesla’s opslagbatterij.

Tesla powerwall by Lemonfield Projects

Virtuele energiecentrale

Een virtuele energiecentrale bestaat uit verschillende, decentrale energiebronnen die vanaf één punt worden aangestuurd. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een kolencentrale, waar alle energie op één plek wordt opgewekt. In het geval van Tesla's project gaat het dus om 50.000 huishoudens, die samen als een energiecentrale fungeren.

Virtuele energiecentrales kunnen gebruikt worden om energie leveren wanneer de vraag hoog is. Op die manier ondersteunen ze het elektriciteitsnet van een bepaalde regio of land. Omdat Tesla de huishoudens ook uitrust met opslagbatterijen, kan Tesla’s virtuele energiecentrale ook elektriciteit afnemen wanneer het energieaanbod juist hoog (en daarmee de prijs laag) is.

Tesla

Tesla rust 50.000 huishoudens uit met zonnestroominstallaties van 5 kilowatt en een Tesla Powerwall 2 van 13,5 kilowattuur. Dit moet resulteren in een virtuele energieopslagcapaciteit van 675 megawattuur. De zonnepanelen krijgen een gezamenlijke capaciteit van 250 megawatt.

Dit is dus een mooie manier om vraag en aanbod van energie dichter bij elkaar te brengen.

bron: Duurzaam Bedrijfsleven

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page