top of page

Update Lemonfield

Het afgelopen jaar was erg druk. Vandaar dat het zo lang geduurd heeft voor een nieuw blog.


Interim opdracht in het Gooi

In mei 2019 ben ik aan de slag gegaan als (interim) senior beleidsmedewerker duurzaamheid in een gemeente in het Gooi. Dat was een enorm leuk project. Mijn werkzaamheden besloegen alles dat met duurzaamheid te maken heeft binnen een gemeente. Denk hierbij aan de Regionale Energie Strategie (RES), warmte transitie visie, circulair inkopen en regionale samenwerking met diverse andere gemeenten, provincie en omgevingsdienst. De opdracht heeft, na een verlenging, uiteindelijk geduurd tot half november 2019.

Opdracht in de buurt van Rotterdam

Het afgelopen half jaar ben ik aan de slag gegaan als projectleider verduurzaming gemeentelijk vastgoed bij een gemeente in de de regio Rotterdam. Deze gemeente is een stuk groter waardoor mijn werk meer toegespitst is op 1 specifiek onderdeel. Dit is ook een tijdelijke opdracht. Dit bevalt ook enorm. Het is uitdagend en leerzaam. De afgelopen maanden heb ik een collegeadvies en raadsvoorstel voorbereid voor de verduurzaming van sportverenigingen binnen de gemeente. Na de goedkeuring door college en raad, ben ik nu bezig met de uitvoering van het project in samenwerking met een collega. Daarnaast ben ik voorbereidingen aan het treffen voor de start van een project om een deel van het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Binnenkort worden er energiescans uitgevoerd om te zien wat de mogelijkheden zijn qua verduurzaming. Daarnaast ben ik met een externe partij aan de slag gegaan om een routekaart gemeentelijk vastgoed op te stellen voor de verduurzaming op de korte, middel en lange termijn. Met als uitgangspunt (bijna) energie-neutraal in 2050.


Ik hoop, ondanks alle drukte, om de komende tijd weer meer te kunnen delen op het gebied van verduurzaming want er gebeurt voldoende momenteel. Oh en de foto is recent genomen tijdens een fotosessie met een bevriende fotograaf met als thema zonnepanelen.
Σχόλια


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page