top of page

Oproep van 15 CEO's voor een duurzaam beleid

Vijftien CEO’s roepen de formerende partijen op tot een duurzaam regeerakkoord.

Vandaag sturen deze 15 CEO's een brief aan de informateur en de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en GroenLinks met daarin een plan dat duurzaam ondernemerschap beloont en zo groene, economische groei bevordert.

Groene economie door Lemonfield

Als het komende kabinet met de juiste wetgeving en stimuleringsmaatregelen komt, gaan bedrijven betere resultaten boeken en excelleren in schone verantwoorde oplossingen, aldus de CEO’s. Het Nederlandse regeerakkoord zou daarmee kunnen dienen als voorbeeld in Europa.

De CEO’s geven verder aan dat er de afgelopen jaren door tal van duurzame koplopers in verschillende sectoren van het bedrijfsleven aangetoond is dat juist de innovatieve kracht van de markt de klimaatafspraken van Parijs en de duurzame werelddoelen van de VN mogelijk kan maken. Dan moeten er wel de juiste voorwaarden worden gecreëerd. De CEO's hopen dat de formerende partijen door hun oproep gaan inzien dat er breed maatschappelijk draagvlak is voor vergaande duurzame maatregelen. "Met stimulerende maatregelen kan het nieuwe Kabinet de gewenste verandering definitief laten doorzetten"

Als inspiratie leggen de vijftien CEO’s de informateur een 10-puntenplan voor. Het zijn de CEO’s van Bavaria, Bam, Besi, Beter Bed, Dela, Interface, Auping, KPN, Moonen Packaging, Meerlanden, PitPoint, Rockwool, Royal HaskoningDHV, Tauw en TBI. Samen vertegenwoordigen ze tienduizenden banen en miljarden euro’s omzet. Het initiatief kwam van Royal HaskoningDHV en De Groene Zaak.

Duurzaam ondernemen

De kansen en noodzaak van duurzaam ondernemen waren niet eerder zo groot en concreet, geven de CEO’s aan. Veel duurzame innovaties worden goedkoper, net als kapitaal om te investeren. Bedrijven kunnen veel bereiken, sommige tonen dat al aan, maar veranderen gaat niet zonder wet- en regelgeving en de juiste stimulans. Met hulp van een volgend Kabinet kan het bevorderen van een structurele duurzame economie tot een succes leiden en zo de samenleving verrijken.

De CEO van Royal HaskoningDHV, Erik Oostwegel : “In Nederland slaan bedrijfsleven en overheid vaak al de handen ineen om duurzame economische groei te realiseren. Met stimulerende maatregelen kan het nieuwe Kabinet de gewenste verandering definitief laten doorzetten.”

Directeur Marjolein Demmers van De Groene Zaak: “De opgave voor het komende Kabinet is om samen met ondernemers tempo te maken. Uiteindelijk is er duidelijkheid, uitdaging en beloning nodig. Dan kunnen koplopers vooruit, en zien anderen ook de kansen.”

De tien punten uit het plan:

 • Corrigeer marktfalen en zorg dat duurzaam ondernemen loont

 • Durf grenzen te stellen

 • Creëer experimenteerruimte en vertaal successen naar wettelijke aanpassingen

 • Daag de markt uit en koop in op de beste duurzaamheidsprestaties

 • Verplicht transparantie, zodat meer marktwerking ontstaat in duurzaamheid

 • Vertaal duurzaamheidsbeleid en opgaven actief naar sectoren en convenanten

 • Bied een stabiele beleidscontext, inclusief een klimaatwet

 • Investeer in innovatie, duurzaamheid en smart-technology

 • Geef in mededingingsregels meer ruimte voor samenwerken in duurzaamheid

 • Stuur transities door samen te werken met duurzame koploper.

Nu is het aan de informateur Edith Schippers en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks om hier iets mee te doen.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page