top of page

Waarom is economische groei nog steeds leidend in het meten van welvaart?

Afgelopen dinsdag kwamen er via diverse media berichten naar buiten dat het met Nederland weer stukken beter gaat. Waarom gaat het met Nederland weer stukken beter? De NOS schrijft op haar site: 'Nederlanders lieten het geld flink rollen in het laatste kwartaal van vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).'

Economische groei door Lemonfield Projects

Ik snap dat het banen oplevert en dat dat goed is voor mensen. Maar gaat het niet stukken beter met Nederland als het aandeel hernieuwbare energie toeneemt, of als mensen minder vlees gaan eten, of meer spullen hergebruiken? Dat dat een minder gunstig effect heeft op de ecomie is duidelijk, maar zouden we niet meer op duurzaamheid moeten gaan meten. Op dat vlak doen we het als Nederland namelijk nog steeds belabberd. Het aandeel hernieuwbare energie in Nederland is een van de laagste percentages van heel Europa. Blijkbaar gaan we met z'n allen nog steeds meer consumeren als we weer iets meer geld hebben en moeten we daar blij mee zijn.

Bedrijven

Zaken als tolerantie en duurzaamheid zijn wellicht veel belangrijker dan economische groei. Waarom moeten bedrijven altijd maar groeien om het 'goed' te doen. Is het niet veel mooier als een bedrijf bijdraagt aan een betere samenleving. Betrokkenheid bij burgers en sociale initiatieven ontplooit en produceert op een manier die goed is voor mens, dier en milieu.

Conclusie

Laten we breder kijken als we het over de economie hebben en niet alleen naar groei. Dat is niet meer van deze tijd. Kijk bijvoorbeeld naar inkomensverdeling, duurzaamheid, kwaliteit van leven en verdraagzaamheid als je het wilt hebben over de welvaart van een land.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page