top of page

De vooruitgang van verticale landbouw

Een mooi artikel van Treehugger over de vooruitgang die geboekt is op het gebied van vertical farms en dan met name Aerofarms waar ik eerder over geschreven heb. Een goed artikel en zeker het lezen waard. Het artikel over vind je hier.

Aerofarm, verticale landbouw door Lemonfield Projects

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page