top of page

Whitepaper: Waarom het klimaatverdrag meer impact heeft op jouw organisatie dan je denkt


Impact klimaatverdrag Parijs op jouw organisatie

In november 2016 is het klimaatverdrag van Parijs door voldoende landen geratificeerd om het in werking te laten treden. Daarnaast is begin december de Nederlandse Energieagenda bekend gemaakt. Nederland zal dus serieuze stappen moeten gaan zetten om te gaan voldoen aan de gestelde doelen.

Dit heeft gevolgen voor Nederland als geheel. Maar zeker ook voor jouw organisatie. Wat gaat er veranderen? En hoe speel je daar als organisatie op in zodat je niet achterblijft ten opzichte van andere organisaties?

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page