top of page

Wat betekent het voor jouw organisatie dat China en de VS het klimaatverdrag van Parijs hebben gerat

Afgelopen zaterdag hebben de VS en China het klimaatverdrag van Parijs uit 2015 geratificeerd, net voor de start van de G20 top in het Chinese Hangzhou. Wat betekent dit? Hoe staat Nederland ervoor? En welke impact heeft dit op jouw organisatie?

Voorsprong op anderen

Klimaatverdrag van Parijs

Het klimaatverdrag, vorig jaar in Parijs gesloten door 195 landen, is een grote stap waarin landen zich gecommitteerd hebben om klimaatverandering tegen te gaan. Het bijzondere van dit verdrag is dat bijna alle landen ter wereld zichzelf en elkaar de verplichting opgelegd hebben om klimaatverandering tegen te gaan.

In het verdrag staat onder andere dat de CO2-uitstoot wereldwijd verminderd dient te worden. Dit om er voor te zorgen dat de gemiddelde opwarming van de aarde niet hoger wordt dan 2 graden Celcius. De makers van het verdrag hopen zelfs dat de opwarming niet hoger wordt dan 1,5 graad.

Het akkoord is juridisch bindend zodra 55 landen die samen minimaal 55% van de wereldwijde CO2-uitstoot voor hun rekening nemen, het verdrag ratificeren.

China en de VS

Het feit dat China en de VS het verdrag geratificeerd hebben is goed nieuws. De VS en China zijn samen verantwoordelijk voor bijna 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Het zijn de twee meest vervuilende landen wereldwijd. (China op 1 en de VS nummer 2)

Dat de twee landen deze stap gezet hebben helpt dus enorm om de doelen te behalen. De 23 landen die het verdrag tot nu toe geratificeerd hadden, waren gezamenlijk maar verantwoordelijk voor iets meer dan 1% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Met China en de VS wordt er dus een hele grote stap gezet.

En Nederland?

Helaas loopt Nederland mijlen ver achter op zijn klimaatdoelstellingen. Er is net bekend geworden dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland het afgelopen jaar (2015) is toegenomen met 5%. De oorzaak van de toegenomen uitstoot ligt in het feit dat er meer vervuilende kolen zijn gebruikt en minder aardgas.

In 2030 moet de uitstoot met 40% zijn afgenomen ten opzichte van 1990 volgens de Europese klimaatdoelen. In Nederland was dit in 2015 12% ten opzichte van 1990.

Naast de Europese doelen heeft Nederland ook te maken met een gerechtelijke uitspraak van vorig jaar, uit een zaak die Urgenda heeft aangespannen. Het vonnis is dat Nederland voor 2020 de uitstoot met 20% moet verlagen ten opzichte van 1990. Daar heeft Nederland nog iets meer dan 3 jaar voor.

Nederland zal dus (wettelijke) maatregelen moeten nemen om de nationale en internationale vereisten te gaan halen.

Hernieuwbare energie in Nederland

Nederland staat voorlaatste in Europa als het aankomt op het halen van de doelen voor hernieuwbare energie (energie uit onder andere wind en zon). Doel is om het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in 2020 op 14% te hebben. Momenteel zit Nederland op 5,5%.

Alleen Frankrijk doet het slechter, al hebben die wel al 14,5% hernieuwbare energie. Zij moeten 23% halen. De doelen zijn gesteld in 2005 en waren afhankelijk van het aandeel hernieuwbare energie op dat moment en de financiële draagkracht van een land.

Andere Europese landen

Omringende landen doen het gelukkig een stuk beter. Er zijn 9 landen die de doelstelling voor 2020 al gehaald hebben of zelfs overtroffen. Zo heeft Kroatië al 28% hernieuwbare energie, terwijl het doel 20% was. Zweden heeft als doel 49%, maar zat eind 2o14 op meer dan 52%.

Conclusie

Nederland heeft nog een lange weg te gaan en lijkt zich momenteel niet druk te maken over de eisen die gesteld zijn door het klimaatverdrag, Europese doelstellingen of het vonnis van de rechter. Dat terwijl inzetten op een meer duurzame samenleving enorme kansen met zich meebrengt. Niet alleen qua milieu en leefomgeving, maar ook economisch.

Feit is dat er dingen gaan veranderen. Als organisatie is het verstandig om daar nu op in te spelen, zodat je klaar bent voor de toekomst en concurrentievoordeel behaalt. De eerste doelstellingen die behaalt dienen te worden zijn al over 3 jaar. Dus tijd om uit de startblokken te schieten.

Nieuwsgierig hoe jouw organisatie kan inspelen op deze vereisten? Neem contact op met Bas Lamfers via bas.lamfers@lemonfieldprojects.nl of 06 144 79 274.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page