top of page

Verhuizen en je huis meenemen (nee, niet met je caravan)

Wat zou er gebeuren als je verhuist maar je appartement kun je gewoon meenemen. Het appartement in onderstaand filmpje kan in een week in elkaar gezet worden. Hier zijn vast nuttige toepassingen voor te bedenken. Als het als huis kan, kan het ongetwijfeld ook als kantoor.

Inspiratie voor het weekend.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page