top of page

Voedsel dat groeit met behulp van een computer.

We hebben al voedsel dat groeit op daken of verticaal op muren tot zelfs onderwater of ondergronds. Landbouw is de afgelopen jaren verschoven van het platte land naar nieuwe omgevingen. Nu is daar een nieuwe ontwikking bijgekomen. Voedsel dat groeit met behulp van een computer ontwikkeld door MIT.

Het heet de Personal Food Computer en dit kweeksysteem is ruim inzetbaar. Het is een kleine zelf-regulerende boerderij die niet alleen elke mogelijkheid benut van de ontwikkeling van het voedsel, maar ook zorgt voor de juiste voeding voor de planten en zorgt voor de juiste 'weers' omstandigheden zodat de planten goed kunnen groeien.

Het gaat hier om een kleinere versie van de CityFarm die ook ontwikkeld is door MIT. De CityFarm verbouwde al sla, kruiden en tomaten in een kamer die vergelijkbaar is met een donkere kamer met behulp van blauw en rood licht. Zonder gebruik te maken van aarde gebruikt dit systeem ongeveer 10% van het water dat gebruikt wordt bij 'traditionele' landbouw.

De Personal Food Computer kan, net als een 3D printer, overal neergezet worden en vers voedsel doen groeien. Ongeacht de omringende condities. Dit is een doorbraak in voedselproductie al zal de toepasbaarheid op grote schaal nog even op zich laten wachten.

Toch zou het in de toekomst een grote rol kunnen gaan spelen. Zeker in drukke stedelijke gebieden waar vrachtwagens die voedsel vervoeren lastig en duur zijn. Het zou bijvoorbeeld ook gebruikt kunnen worden in gebieden waar bijvoorbeeld natuurrampen hebben plaatsgevonden of andere crisis situaties waarbij de levering van vers voedsel niet mogelijk is.

"Water, energie en transport is al geregeld en als je het niet over grote afstanden hoeft te vervoeren, kan het voedsel pas geoogst worden als het rijp is." volgens Fast Company. Daarnaast levert deze manier van verbouwen een tijdswinst op. De CityFarm produceert gewassen in 25-30% van de tijd die normaal nodig is op het land.

Dit is een interessante ontwikkeling waarbij we opnieuw kunnen bekijken hoe afhankelijk we nog moeten zijn van derden in onze voedselvoorziening. Steeds meer mensen wekken zelf stroom op. Rijden op zelfopgewekte brandstof of voorzien op andere manieren in hun eigen levensbehoeften. Wellicht dat dit bijdraagt aan een steeds meer onafhankelijke voedselproductie waarbij je precies weet wat er met je voedsel is gebeurd voordat het op je bord beland.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page