top of page

Zonnepanelen China vanuit de ruimte te zien

Dat China de afgelopen jaren flink investeerde in zonne-energie was al bekend. Nu is dit zelfs zichtbaar vanuit de ruimte.

Informatie verzameld door het NASA Earth Observatory wijst erop dat de totale capaciteit van zonne-energie in de Gansu provincie is gestegen tot 5.2 gigawatt. China heeft daarnaast nog een extra 0,5 gigawatt gepland voor het einde van 2015. Voor totaal China staat de teller voor zonne-energie halverwege 2015 al op 33 gigawatt. Als je bedenkt dat een huishouden in China per jaar zo'n 1350 kWh verbruikt komt dit neer op energie voor zo'n 24,5 miljoen huishoudens.

Ter vergelijking, in Nederland hebben we 7,6 miljoen huishoudens. We hebben een hernieuwbaar energiepercentage van 4,5%. Dit komt neer op hernieuwbare energie voor zo'n 340.000 huishoudens. Hiermee lopen we niet alleen ver achter op China maar ook ten opzichte van de rest van de EU waar gemiddeld 14,1% hernieuwbare energie is.

Onderstaande foto geeft de groei aan van het aantal zonnepanelen in de eerder genoemde Gansu provincie. De groei die je ziet is die tussen 2012 en 2015.

Meer weten over wat jij kunt doen met hernieuwbare energie? Neem contact op met Lemonfield.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page