top of page

G7 stelt doelen voor reductie van fossiele brandstoffen


Vorige week werd bekend dat de leiders van de G7 plannen hebben om fossiele brandstoffen af te schaffen voor 2100. Is dit een goede stap voorwaarts of is het een geval van ‘too little too late’?

De leiders van de G7 waren vorige week bijeen in Duitsland. Daar werden afspraken gemaakt om fossiele brandstoffen uit te faseren en tot nul terug te brengen in 2100. Dit is voor sommige leden geen al te ambitieuze doelstelling aangezien bijvoorbeeld de VS al tot doel heeft om in 2050 de CO2 uitstoot met 83% te verlagen en Groot Brittannië met 80%. Een belangrijk deel van die verminderde uitstoot zal dus ook zijn het verminderde gebruik van fossiele brandstoffen.

Voor landen als Japan en Canada is het wel een grote stap. Deze landen staan bekend als zeer terughoudend als het aankomt op klimaatdoelstellingen. De grote aanjager van deze deal is Angela Merkel en het mag dus voor een belangrijk deel op haar conto worden toegeschreven dat deze deal behaald is.

Voor veel betrokkenen is dit een grotere stap dan men zag aankomen. Het helpt hierbij dat er steeds meer signalen komen dat China het qua CO2 uitstoot stukken beter doet dan verwacht. Het is een stevig signaal aan andere landen en markten en kan grote veranderingen teweeg brengen.

Er zal een verschuiving plaatsvinden van de investeringen in olie en gas naar meer duurzame oplossingen op het gebied van duurzame energie, de opslag hiervan en energie efficiency.

Of het uiteindelijk genoeg is om klimaatverandering een halt toe te roepen valt nog te bezien. Daar is nog een lange weg in te gaan en experts verschillen hierover duidelijk van mening. Hoe kun jij je CO2 uitstoot verminderen? Hier een link naar een blog met tips.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page