top of page

Elektrische auto bijna altijd schoner dan een benzine-auto

Er wordt vaak gesuggereerd dat elektrisch auto’s net zoveel of zelfs meer CO2 uitstoten dan zuinige benzineauto’s. Dat lijkt onwaarschijnlijk maar in sommige gevallen (als je echt je best doet) klopt dit wel. Uit een rapport van Urgenda blijkt dat deze veronderstelling, hoewel onjuist, niet volledig uit de lucht gegrepen is.

De Europese commissie stelt dat de de gemiddelde uitstoot van nieuwe benzine- of dieselauto 154 gram per kilometer (g/km) CO2. Dit is de directe emissie. Naast de directe emissie bestaat er ook indirecte emissie. Dit is de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij het maken en vervoeren van brandstof. Dit levert ook CO2 uitstoot op. Volgens een schatting van CE Delft bedraagt dit zo’n 15% van de directe emissie. Totaal komt dan de emissie van een nieuwe benzine- of dieselauto op zo’n 170-180 g/km CO2. Er zijn echter ook al verschillende zuinige auto’s die op een totale emissie van rond de 100 g/km zitten.

Elektrische auto’s stoten geen CO2 uit tijdens het rijden. Dit omdat ze op elektriciteit rijden en daardoor niets verbranden. Bij de productie van stroom komt wel CO2 vrij, zeker als de stroom opgewekt wordt met gascentrales, of nog slechter, oude kolencentrales. Daarnaast maakt het uit hoe zuinig een elektrische auto met stroom omgaan. De sportwagens van Tesla verbruiken veel meer elektriciteit per km dan een zuinige stadsauto als de Mitsubishi i-MiEV.

Ook voor elektrische auto’s verschilt de CO2 uitstoot dus nog flink.

Urgenda berekende dat een Tesla die rijdt op elektriciteit van een oud type kolencentrale 317 g/km uitstoot. Dit is dus ruim drie keer zoveel als een zuinige benzine- of dieselmotor! Kolencentrales stoten namelijk zo’n 900 tot 1200 gram per opgewekte kWh uit. Hierbij moet wel aangemerkt worden dat een Tesla veel zwaarder en groter is dan een kleine auto zoals een VW Polo Bluemotion.

De gemiddelde CO2 uitstoot per kWh in ligt Nederland veel lager, namelijk rond de 400 g/kWh. Bovendien daalt dit getal snel. Verwacht wordt dat de uitstoot in 2024 rond de 300 g/kWh ligt, wat een gemiddelde oplevert van 350g/kWh voor de komende tien jaar.

Wanneer je een Tesla laat rijden op deze gemiddelde Nederlandse stroom zakt de uitstoot al tot 77g/km. Dit is dus al een kwart minder dan de zuinige benzine- of dieselmotoren. Daarnaast zakt het aantal gram per kWh energie snel en wordt het dus in de toekomst steeds aantrekkelijker om elektrisch te gaan rijden.

Wanneer je een Tesla op groene stroom laat rijden is de uitstoot het kleinst. De uitstoot van de auto is dan slechts 10 tot 22g/km. Dit is dus 4 tot 10 keer minder uitstoot dan de zuinigste benzine- of dieselmotoren.

Conclusie

Kortom, in de meest ongunstige gevallen zou je kunnen pleiten dat een elektrische auto meer C02 uitstoot maar dan moet je erg hard je best doen. Dus een nieuwe benzine of diesel auto nemen, de bron van de elektriciteit op het meest ongunstige scenario inschatten en een elektrische auto als voorbeeld nemen die veel elektriciteit verbruikt.

Kanttekening In bovenstaand artikel is geen rekening gehouden met de productie van de auto’s. Hierin zit een aanzienlijk verschil aangezien de elektrische auto accu’s nodig heeft. Het maken van deze accu’s is ook zeer C02 intensief.

Bron: Urgenda

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page