top of page

Duurzame organisatie? Het werkt!

De brandweer van Manchester is in 2009 begonnen met een duurzame manier van werken. In een organisatie die altijd in beweging is, is dat een grote uitdaging. Het succes is overweldigend. Hoe heeft The Greater Manchester Fire and Rescue Service dit gedaan en wat heeft dit opgeleverd?

If you spend, you save

In 2009 kwam de finance director met een voorstel om de brandweer van Manchester op een meer duurzame manier te organiseren. Hij is overtuigd van het nut en de noodzaak van duurzaamheid.

Het doel was in eerste instantie kosten besparen. Energy efficiency is de eerste stap hierin; het beter en bewust omgaan met energie. Daarnaast zijn er op grote schaal investeringen in duurzame energie-oplossingen, zoals zonnepanelen en boilers, gedaan. Tevens zijn er aanpassingen gedaan aan het wagenpark.

Er is een helder programma opgezet waarbij gedurende het hele traject heel duidelijk de besparingen gecommuniceerd zijn. Dit heeft gezorgd voor een afname van 25% CO2 uitstoot en een besparing van 4 miljoen pond.

Dat was voor het management zo’n duidelijke prikkel dat de vervolgstappen eerder geaccepteerd werden. De lessen op dit vlak zijn dat een heldere communicatie essentieel is. Ook blijkt dat beginnen met besparingen erg goed werkt om een organisatie mee te krijgen in de duurzame ambities.

Management

Na deze eerste fase is het management voorgelicht over de noodzaak van duurzaamheid. Dit is gedaan door bedrijven die koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid zoals bijvoorbeeld: British Telecom, King Fisher Groep(de Engelse Gamma) en Ikea. Dit gebeurden op een informele manier tijdens diverse lunchmeetings.

Tevens is Manchester aan alle kanten gaan deelnemen aan prijzen/awards op het gebied van duurzaamheid, en won ook daadwerkelijk een aantal awards. Dit hielp enorm om de lokale politiek mee te krijgen. En was aanleiding voor de brandweer van Manchester om een ambitieus doel te stellen: energie-opwekkend in plaats van energieverbruikend.

Gebruikers

Op diverse manieren zijn de brandweermannen en -vrouwen betrokken bij het proces. Ten eerste is er een handboek opgesteld: Wat en hoe rondom het milieu. Daarnaast zijn er workshops gegeven aan geïnteresseerden om te leren hoe ze op een goede manier konden communiceren over het milieu, afval, water en energie zonder uitgemaakt te worden voor ‘tree-huggers’ en ‘geitenwollensokken’-types.

Brandweermannen en -vrouwen zijn zeer competitief. Daarom is er een competitie gestart tussen de 40 kazernes. Het idee is dat kazernes punten kunnen scoren op diverse onderdelen. Er was een lijst van 50 doelen opgesteld waaraan kazernes zich konden confirmeren. Voorbeelden zijn:

 • Labels bij alle lichtknoppen met reminders om het licht uit te doen

 • Energieverbruik per kazerne

 • Impact van woon-werkverkeer berekenen en de uitstoot hiervan verminderen

 • De gemeenschap betrekken bij de gestelde doelen

 • Het planten van een boom

 • Energiebewustwordings-posters

 • Het maken van video’s met mobiele telefoons over de aanpak op de kazernes

 • Het verbouwen van eigen voedsel

Deze zaken werden vervolgens bekeken door lokale studenten om er een externe audit aan te verbinden. Dit werd zeer enthousiast ontvangen door de diverse kazernes; meteen in het eerste jaar deden 34 van de 40 kazernes mee.

Belangrijke leerpunten hierbij zijn een hele goede website waar kazernes de voortgang kunnen weergeven en een meetsysteem waarbij je per uur kunt zien wat het energieverbruik is.

Prijs voor de winnaars was een dag uit met de hele kazerne. De andere deelnemers die het goed hadden gedaan kregen een uitgebreid voedselpakket . Deze werd in veel gevallen weer geschonken aan een goed doel.

Hierdoor werd het personeel niet alleen bewust gemaakt van duurzaamheid binnen de organisatie en daarbuiten, maar raakte ook nog eens enthousiast en kwam met eigen voorstellen hoe te verbeteren.

Uit deze praktijkcase blijkt dat met een juiste aanpak duurzaamheid echt kan werken voor een organisatie.

Meer weten?

Benieuwd naar de impact die het verduurzamen van jouw organisatie kan hebben? Ik praat er graag over verder. Neem contact op via bas.lamfers@lemonfieldprojects.nl of 06- 14479274.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page