top of page

Windenergie groeit minder hard in 2013

Volgens de gegevens van de World Wind Energy Association (WWEA) nam de groei van windenergie in 2013 wereldwijd af. Volgens het WWEA is de 12,8% groei de laagste sinds 2008.

In 2012 groeide windenergie nog met 44.604 MW, terwijl in 2013 ‘maar’33.550 MW is gerealiseerd. Een nuancering is wel op zijn plaats; ondanks de percentuele afname van de groei, groeit de capaciteit van windenergie nog steeds.

Wereldwijd is de capaciteit van windenergie nu 318.529 MW. Deze was eind 2012 nog 282.275. Wind levert nu wereldwijd bijna 4% van het totaal aan de wereldwijde vraag naar energie.

Capaciteit en verdeling

Er zijn 103 landen die windenergie op commerciële basis gebruiken, waarvan China veruit de meeste windenergie produceert.

In China is de capaciteit toegenomen met 16.000 MW, het land heeft nu een totale capaciteit van 91.324 MW. Kortom 29% van alle windenergie wereldwijd komt uit China. Daarnaast heeft China in 2013 voor bijna de helft van de groei gezorgd. Dit kan niet gezegd worden van de VS. De groei was hier een magere 1 MW ten opzichte van 13 MW een jaar eerder.

De markten met de grootste groei zijn Latijns Amerika, Oost Europa en voor het eerst Afrika waar met name Marokko een groei had van 70%. Dit is de op een na grootste groei wereldwijd, net achter Chili met een groei van 76%.

Azië heeft nu qua windenergie dezelfde capaciteit als Europa, de verwachting is dat Azië in 2014 Europa voorbij streeft.

Top 5 landen die windenergie veel gebruiken

Landen waar windenergie echt bijdragen aan de totale energievraag zijn :

  • Denemarken 34%

  • Spanje 21%

  • Portugal 20%

  • Ierland 16%

  • Duitsland 9%

Helaas is er voor Nederland geen plek in dit rijtje. Eind 2012 werd van alle energie 4% opgewekt uit wind.

Wind is winst

De conclusie van al deze cijfers? Wind is naast zonne-energie een steeds belangrijkere stroomvoorziening. Als het aandeel van windenergie stijgt, zal de prijs gaan dalen. Daarnaast zullen door schaarste de fossiele brandstoffen alleen maar duurder worden. Hoe lager de prijs van schone windenergie, hoe vaker deze duurzame energiebron gekozen zal worden.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page