top of page

Snelweg van de toekomst

Is dit de toekomst van onze snelwegen? Als het aan studio Roosegaarde ligt wel. De techniek is beschikbaar, nu nog een wegenbouwer die het daadwerkelijk wil realiseren met steun van de overheid. Inspirerend filmpje.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page