top of page

Duurzaam, trend of blijver.

MVO, duurzaam, CSR, groen, je hoort en leest er steeds meer over. Steeds meer mensen worden zich bewust van het nut om duurzamer te gaan leven. Bedrijven blijven niet achter en nemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zeer serieus. Deels gedwongen door diverse stakeholders en deels vanuit het besef dat het zo niet langer kan. Een belangrijk argument om te starten is dat het kan leiden tot kostenbesparing en het behalen van concurrentievoordeel.Is MVO een trend of gaat er daadwerkelijk iets veranderen? Zo op het eerste oog heeft het er alle schijn van dat het een trend is. Kenmerken van een trend zijn immers dat het snel opkomt en dat het een bepaalde tijd zeer populair is. Daarna neemt de interesse snel af en al snel niemand zich meer herinnert waarom het zo populair was. Denk bijvoorbeeld aan de wuppies of Britney Spears, en hopelijk binnenkort ook Justin Bieber. Hoe gaat dat met MVO? MVO lijkt zeer snel op te komen, is nu zeer actueel en iedereen rent achter iedereen aan om aan te tonen hoe verantwoord men bezig is. Op het eerste gezicht heeft het dus zeker de kenmerken van een trend. Toch zie ik ook verschillen met de standaard trend. Duurzaamheid is een onderwerp dat 20 jaar geleden ook al op de agenda stond. Er waren toen wel degelijk mensen die aandacht vroegen voor het klimaat en onze planeet. Het nadeel was dat deze mensen werden bestempeld als geitenwollen sokken types met baard die het liefst bomen knuffelden. Doordat steeds meer mensen zich bewust zijn geworden van alle problemen die er ontstaan met de huidige manier van leven/ondernemen is het nu een hot issue geworden. Er zijn steeds vaker maatschappelijke discussies die zich toespitsen op problematiek omtrent milieu. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de plofkip of schaliegas.Ik denk dat MVO geen trend is. Buiten de redenen die ik hierboven heb aangedragen doet het feit zich voor dat er momenteel een economische crisis aan de gang is die zijn weerga niet kent. Dit betekent dat bedrijven zich, normaal gesproken, vooral bezighouden met hun core business. Toch zie je dat meer en meer bedrijven ook bezig zijn met MVO. Dat consumenten steeds meer besteden aan biologisch voedsel en van producenten eisen dat er producten aangeboden worden die op een verantwoorde manier zijn geproduceerd. Kortom MVO is here to stay.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page