top of page

Wat verandert er nu Trump uit het klimaatakkoord is gestapt?

Vorige week waren er eerst de geruchten. Trump stapt wellicht uit het klimaatakkoord van Parijs, afgesloten door zijn voorganger Obama. Een dag later werd het definitief, Trump stapt eruit.

De media is al dagen aan speculeren over de gevolgen van deze stap. Ik probeer in dit blog de voor en nadelen aan te geven van deze stap.

Nadeel

In eerste instantie lijkt het alleen maar slecht nieuws dat Trump uit het akkoord stapt. Amerika is immers de op één na grootste vervuiler wereldwijd. Per hoofd van de bevolking gemeten zelfs veruit de grootste. Dus een halt op maatregelen die klimaatregelen tegen gaan lijken desastreus. Er is immers weinig tijd om klimaatverandering tegen te gaan en er moeten enorme stappen gezet worden de komende jaren. Een president die hier vol mee aan de slag zou gaan zou dus een stuk beter zijn.

Voordeel

Op andere politieke onderdelen zie je vaak dat als één land zich terugtrekt uit een verdrag dat er dan meerdere landen direct volgen. In dit geval ligt het anders. Trump schaart zich nu bij twee andere landen die niet meedoen aan het klimaatverdrag namelijk Syrië en Nicaragua. De rest van de wereld doet mee aan het klimaatverdrag en blijft dit doen. Sterker nog, deze week maakte Europa en China bekend dat ze extra zwaar gaan inzetten op het tegengaan van klimaatverandering. En zo zijn er meerdere landen die juist meer commitment getoond hebben na de bekendwording van het nieuws.

Maar door het klimaatverdrag eenzijdig op te zeggen isoleert Trump zich nog meer dan voorheen. Hij heeft nu geen enkele inspraak meer in het verdrag. Stel dat hij wel in het akkoord was gebleven en regelmatig aan had moeten schuiven (in zijn geval waarschijnlijk met wat duwen) bij overleg over het akkoord. Dan zou hij continue geprobeerd hebben om het akkoord te beïnvloeden en de maatregelen te versoepelen. Die kans heeft hij nu gelukkig niet meer. Tevens is het akkoord zo opgezet dat uitreding van het verdrag minimaal 3 jaar duurt. Stel dat Trump dan nog president is, dan zit zijn eerste termijn er al bijna op en kan hij dus weinig extra schade aanrichten.

Tot nu toe heb ik het alleen over Trump gehad en niet over de V.S. omdat duidelijk is dat hij niet de wens van heel Amerika vertegenwoordigd.

Het laatste positieve nieuws uit dit alles is, dat de staat California (dat als land de 6e economie ter wereld zou zijn) heeft besloten om het klimaatverdrag te blijven volgen. California heeft deze week onafhankelijk afspraken gemaakt met China om samen te gaan werken aan duurzame, commerciële oplossingen voor het opvangen en opslaan van CO2, schone energie en oplossingen om CO2 uitstoot te beperken.

Even een boos einde

Ik probeer meestal objectief te blijven in mijn blogs maar zo aan het einde van mijn blog nog een klein stukje persoonlijke boosheid. Als je hier niet op zit te wachten, sla het gerust over.....

Trump mag blijven roepen dat hij de kolenmijnen weer wil openen omdat het nieuwe banen oplevert. Hij vergeet hierbij gemakshalve dat zijn land het veel goedkopere schaliegas produceert (ook een ramp voor het milieu trouwens) en dat er in Texas een serieus tekort is aan personeel dat windturbines kan bouwen, onderhouden en plaatsen. Maar hij blijft zijn kop in het zand steken en dendert maar voort met zijn nonsens over kolen, fake news, pijpleidingen vanuit Canada (waarin de alom geprezen Trudeau, PM van canada, ook een zeer dubieuze rol speelt), het beperken van de EPA (Amerikaans klimaatbureau) en meer onzin die hij uitkraamt. Tot nu toe heeft alle bange vermoedens over zijn presidentschap ruimschoots overtroffen. Maar gelukkig staan er ook verstandige mensen tegenover die hem genoeg tegenstand bieden.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page