top of page

Water het nieuwe olie?

Meer en meer wordt er gehandeld in water. Bijvoorbeeld water uit Alaska dat vervoerd wordt naar India met tankers die normaal bestemd zijn voor olie. Dit levert de stad waar het water gewonnen wordt $90 miljoen op. Kortom, big business. Bijgevoegd een kaart die laat zien waar in de wereld water in overvloed is (in blauw) en waar het schaars is (in oranje).

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page