top of page
Duurzaam, MVO, Duurzaamheid, advies

Rapportage

 

Het is goed om de inspanningen op het gebied van duurzaamheid inzichtelijk te maken. Waar staan we? Wat zijn onze doelen? Moeten we bijsturen of gaat het juist erg goed.

 

Niet alle inspanningen zijn goed meetbaar. Zo is de positieve uitstraling die de sponsoring van een lokaal sportteam geeft lastig te meten.

 

Andere inspanningen zijn juist uitstekend meetbaar; de uitstoot van CO2, de medewerkerstevredenheid of de kosten van energie en transport. 

 

Dit alles kan samen gebracht worden in een sociaal jaarverslag of een duurzaamheidsverslag. Dit geeft stakeholders inzicht in de inspanningen van de organisatie. Daarnaast is het een goede benchmark voor vergelijkingen met de eigen prestaties of als vergelijking met de concurrentie. 

bottom of page