top of page

Urgenda wint klimaatzaak van de staat


Urgenda en negenhonderd mede-eisers wonnen 24 juni de klimaatzaak en dwingen stringenter klimaatbeleid af bij de Nederlandse Staat.

De Haagse rechtbank heeft de eisers in het gelijk gesteld en de overheid moet nu meer en effectievere klimaatacties ondernemen om het aanzienlijke Nederlandse aandeel in de mondiale uitstoot te verminderen. Het is de eerste keer dat een rechter een Staat verplicht om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Internationaal betekent deze uitspraak een steun in de rug voor alle klimaatzaken in andere landen.

Over de klimaatzaak

Urgenda is de klimaatzaak tegen de Staat gestart omdat de overheid de urgentie van het klimaat probleem weliswaar erkent, maar te weinig maatregelen neemt om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Willen we niet dat het leven op aarde al in de tweede helft van deze eeuw zeer onaangenaam wordt, dan zal de uitstoot van broeikasgassen al voor 2020 sterk verminderd moeten worden. Als je op een ravijn afrijdt moet je op tijd beginnen met remmen. Rem je te laat, dat val je onvermijdelijk over de rand.

Wil je de uitspraak van de rechtbank bekijken? Klik dan op deze link

Wat betekent deze uitspraak?

Door de uitspraak van de rechter zal de staat gedwongen worden om aanpassingen te doen in het huidige klimaatbeleid. Vooral omdat nu al blijkt dat de afspraken uit het energieakkoord waarschijnlijk niet gehaald gaan worden. De overheid zal dus met strengere wet- en regelgeving moeten komen om aan het doel van 25% reductie van Co2 uitstoot in 2020 te voldoen.

Voor bedrijven is dit dus het moment om zelf kritisch te gaan kijken naar de doelen op het gebied van Co2 reductie. Zijn die doelen er nog niet of heb je geen idee hoe die doelen te behalen, neem dan gerust contact op met Lemonfield. We helpen je graag om de mogelijkheden in kaart te brengen. Dit kan waarschijnlijk sneller en goedkoper dan je verwacht.

bron: website Urgenda

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page